Sivuston käyttö­ehdot

Tervetuloa käyttämään LHJ Groupin extranet -portaalia alla mainituin käyttöehdoin ja edellytyksin. Portaalin kautta raportoidaan LHJ Groupin yritysten Suomen Materiaalikierrätys Oy:n ja Suomen Tietoturva Oy:n palvelut. Raportointisivuston käyttöohjeet koskettavat kummankin yrityksen tietoja ja niiden raportointia. Käyttäjätunnukset ja Sivuston teknistä tukea voi pyytää tästä osoitteesta.

Käyttö­ehdot

Sivusto on LHJ Groupin tuottama ja ylläpitämä asiakasportaali, jonka immateriaaliset oikeudet ovat LHJ Groupilla. Sivuston sisällön tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet sekä tietokoneohjelmat ja kaikki HTML- ja muut koodit, jotka sisältyvät Sivustoon, säilyvät aina LHJ Groupilla ja/tai sen lisenssinsaajilla, ja ovat suojattuja tekijänoikeuslakien nojalla.

Sivusto perustuu LHJ Groupin kokoamaan ja ylläpitämään tietoon. Rekisterin tiedot perustuvat laskutusjärjestelmän tietoihin.

Sivuston sisällön edelleen julkaiseminen ilman LHJ Groupin lupaa on kielletty.

Re­kis­te­röi­ty­mi­nen

Sivuston käyttäjätunnukset myönnetään laskutusrekisterin tietojen perusteella. Sivuston raportointiosioon käyttäjäoikeuksia voi pyytää LHJ Groupin asiakaspalvelusta.

Avaamalla ja käyttämällä Sivustoa katsotaan sinun lukeneen ja hyväksyneen nämä käyttöehdot. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja tai niiden jotain osaa, sinun ei tule avata eikä käyttää sivustoa.

Sivuston käyttäjät vastaavat toimittamiensa henkilö- ja yhteystietojensa aitoudesta ja ajanmukaisuudesta.

Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Käyttäjän on huolehdittava, etteivät ne päädy toisen henkilön käyttöön. Mikäli useampi henkilö käyttää samoja tunnuksia on tunnuksen varsinainen omistaja vastuussa siitä, että kyseisillä tunnuksilla tapahtuva käyttö on näiden käyttöehtojen mukaista.

LHJ Group voi peruuttaa joko osaksi tai kokonaan käyttäjän käyttöoikeuden, mikäli käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja.

Sivuston käyttöoikeudet lakkaavat olemasta voimassa 14 pv kuluttua siitä, kun sopimus on päättynyt.

Kaikki raportointiin liittyvät henkilötiedot on tallennettu Suomen Tietoturva Oy:n (https://www.lhj.fi/client/lhj/userfiles/tietosuojaseloste-stt.pdf) ja Suomen Materiaalikierrätys Oy:n (https://www.lhj.fi/client/lhj/userfiles/tietosuojaseloste-sumak.pdf) asiakasrekisteriin. Näiden tietosuojaselosteet löytyvät edellisestä lauseesta linkkien takaa.

Sivuston käyttäminen

Sivuston käyttäminen on sallittua ainoastaan voimassaolevan lainsäädännön, näiden käyttöehtojen ja hyvän tavan mukaisesti.

Käyttäjä on vastuussa Sivuston tai sen välityksellä toimittamansa tiedon toden- ja asianmukaisuudesta.

LHJ Group pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että Sivuston sisältö on paikkansapitävää ja ajan tasalla.

Käyttäjätunnuksen haltija on vastuussa kaikista käyttäjätunnuksella tehdyistä toimista.

Muut ehdot

LHJ Group pyrkii parhaan kykynsä mukaan ylläpitämään Sivuston toimivuutta. LHJ Group ei kuitenkaan vastaa käyttökatkosten aiheuttamista välittömistä eikä välillisistä vahingoista tai siitä ettei Sivusto ole käytettävissä.

LHJ Group pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan turvaamaan Sivuston tietoturvan. LHJ Group ei kuitenkaan voi taata Sivuston tietoturvaa tai sen tasoa.

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 1.10.2015 ja ovat voimassa toistaiseksi. Jäteyhtiöillä on oikeus muuttaa tai korvata nämä käyttöehdot yksipuolisesti. Muutoksista tiedotetaan Sivustossa ennen niiden voimaantuloa ja muutokset sitovat niiden tultua voimaan kaikkia käyttäjiä.

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Suomen lainsäädännön mukaan yleisessä alioikeudessa.